------------------

Uitgelicht

BIO

DRAMATURGIE


Concept en scenario voor de voorstelling ‘Single in de Stad’ van Marc Olboeter Verhoeven


Dramaturgie voorstelling ‘Company’ van Stephen Sondheim


Dramaturgisch advies voorstelling ‘Het Gat van Wormer’, TG PPG Palet KwartetADVIES EN ONDERSTEUNING


Advisering Museum Maluku

Janine adviseert het bestuur over mogelijkheden voor nieuwe samenwerkingsverbanden, projecten en programmering voor het theater van het museum


Ondersteuning ontwikkelen nieuw Beleidsplan Zaans Centrum voor Amateurkunst

Op basis van input van het bestuur wordt een opzet gemaakt voor een nieuw beleids- en activiteitenplan voor de koepel. De samenwerking met de achterban, organisatie, inhoud en financieringsmogelijkheden staan centraal


Doorontwikkeling project Muziektheater Modules van het CAF

Als vervanger van de adviseur muziek heeft Janine bij het CAF het derde seizoen van het scholingstraject voor docenten muziektheater uitgewerkt


Conceptontwikkeling Literairwerk.nl

Op basis van gesprek met bestuursleden is er een concept ontwikkeld voor bundeling van activiteiten en mogelijkheden financiering van dit planORGANISATIE


Zakelijk leider Het Muziektheater Collectief

Opstart project ‘Door Dick en Dun?’, een muziektheatervoorstelling over Niet Aangeboren Hersenletsel i.s.m. NAH Stichting.Conceptontwikkeling en Fondsenwerving voor Zwervers, Dichters & Dorpsfiguren

Uitwerken van het projectplan en de begroting voor het project ‘Zwervers, Dichters en Dorpsfiguren’ in opdracht van Productieburo Zorro.

www.productieburo-zorro.nlBEKIJK DE COMPLETE PROJECTLIJST