------------------

Trainingen

Begeleiding op Maat


Het schrijven van een beleidsplan, visie, financierings- en/of subsidieplan is lastig. Veel organisatie willen dit niet aan een derde uitbesteden, maar hebben zelf niet de ervaring om dit te doen. Deze organisaties help ik graag. U gaat zelf het plan uitwerken, maar wordt daarbij ondersteund door mij. Praktische tips voor het schrijven en feedback op dat wat is geschreven.


De kosten voor deze begeleiding zijn afhankelijk van wat u precies wilt, op basis van een verkennend gesprek kunnen we in gezamenlijk overleg bekijken wat de wensen en mogelijkheden zijn.BIO